Oturma İzni

En son güncellendiği tarih: 26 Nis 2019


Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturma izni almaları zorunludur.

Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem oturma izinleri kural olarak en fazla ikişer yıllık süreyle verilmektedir. Oturma izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybetmektedir.

İlk Başvuru

1-Oturma izni başvuru formu

2-Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

3-Dört adet biyometrik fotoğraf

4-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan

5-Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

6-Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri

belgeler**

7-Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

-Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

-Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu

Oturma izni uzatma başvuruları, oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda oturma izni süresi dolmadan önce Valiliklere yapılmaktadır.

Uzatma başvurusu için yabancıların e-ikamet sisteminden oturma izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Tamamlanan başvuru ve gerekli belgelerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa veTekirdağ’daki ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne beş iş günü içerisinde posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

1-Oturma izni başvuru formu

2- Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi

3-Dört adet biyometrik fotoğraf

4-Önceki oturma izni belgesinin ibrazı

5- Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan

6- Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

7- Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri

belgeler**

8-Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

-Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar için gerekmektedir. 

Yabancılar İçin Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl oturma izniyle kalmış olan yabancıların aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

Başvuru

1-Oturma izni başvuru formu

2-Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

3-Önceki oturma izni belgesinin fotokopisi

4-Dört adet biyometrik fotoğraf

5-Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge

6-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan

7-Adli sicil kaydı

8-Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair belge

-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

-Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

-En az bir yıl süreli özel sağlık sigortası

*Uzun dönem oturma izinleri, süresiz olarak düzenlendiğinden uzatma başvurusu yapılmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

– Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,

– Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,

– Kanunun 55. maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,

– Kanunun 53., 72. ve 77. maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

– Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

– Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

– Olağanüstü durumlarda düzenlenebilir.

İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

11 görüntüleme0 yorum
İLETİŞİM

ACTIVE ENGLISH

Atatürk Bulvarı No:127 Kat:8 Selcan İş Hanı Bakanlıklar Çankaya ANKARA

Telefon:+90 312 418 79 73

Email: turkish@active-languages.com

© 2019 by ACTIVE ENGLISH |  Haklarımız Saklıdır  |  Gizlilik İlkelerimiz